Bal Charytatywny Fundacji "Salut" :: 2020.02.13

Fundacja Na Rzecz Rehabilitacji Zawodowej Dla Służb Mundurowych I Ich Rodzin "Salut" - tak brzmi pełna nazwa fundacji zajmującej się rehabilitacją i leczeniem funkcjonariuszy i ich rodzin w codziennym funkcjonowaniu. Podstawowym założeniem jest opieka psychiczna i psychiatryczna funkcjonariuszy (po traumach zawodowych, terapia małżeńska).


I właśnie na te cele dnia 13-go lutego 2020-go roku zorganizowany został Bal Charytatywny w restauracji na Zamku w Starych Tarnowicach. Również i nasi bracia zostali zaproszeni na ten bal, w którym czynnie uczestniczyli.


O Fundacji "Salut" słów kilka...

Fundacja powstała aby stworzyć lepszy świat dla pracowników służb mundurowych i ich rodzin. Większość z nas nie posiada wiedzy jak wygląda służba dla Państwa, jak bardzo wpływa na życie, a co za tym idzie również na najbliższe otoczenie. Niejednokrotnie praca w służbach mundurowych Państwa wymaga wielu poświęceń. Zagrożenie życia i zdrowia funkcjonariusze z biegiem służby traktują jak chleb powszedni. Nie pozostaje jednak to bez wpływu na ich psychikę i z pewnością rzutuje na ich życie zawodowe i prywatne, ujawniając się w postaci różnych zaburzeń psychosomatycznych i społecznych. Negatywnemu oddziaływaniu służby poddawane są rodziny funkcjonariuszy, w tym najmniej mające wpływ na przebieg zdarzeń, dzieci. W ostatnich latach Państwo wycofuje się z pełnej opieki nad funkcjonariuszami i ich rodzinami ograniczając się do podstawowej opieki zdrowotnej. Szerzące się choroby zawodowe często nie są rozpoznawane i diagnozowane przez lekarzy specjalistów. Oczekiwanie w kolejkach do specjalistów wydłuża się i trwa już kilka miesięcy do pierwszej wizyty. Również skierowania do leczenia specjalistycznego w szpitalach realizowane są dopiero po około dwóch latach. Rodziny funkcjonariuszy otaczane są opieką psychologiczna tylko w przypadku ich śmierci na służbie. Z codziennymi problemami rodziny, a zwłaszcza żony i partnerki, muszą radzić sobie same. Nienormowany czas służby funkcjonariuszy, ciągła gotowość do służby, bezpłatne nadgodziny, stres związany z wykonywaniem zadań służbowych i hierarchicznością struktur negatywnie wpływają na więzi społeczne z rodziną, na rozwiązywanie problemów egzystencjalnych czy wychowawczych. Ciągły stres na służbie rodzący konflikty również z najbliższymi powoduje, że coraz częściej dochodzi do rozpadu rodzin funkcjonariuszy czy odejścia ze służby, czasem w bardzo gwałtowny i ostateczny sposób. Fundacja nasza postawiła sobie za cel wspomóc funkcjonariuszy służb mundurowych w normalnym funkcjonowaniu ich samych, ich rodzin, w ich społecznościach. Służyć ma temu powołanie Ośrodka Rehabilitacji Psychosomatycznej Salut.

Więcej o działalności Fundacji można poczytać na ich stronie internetowej https://fundacjasalut.pl
_____________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza