Walne Zebranie Sprawozdawcze BKGB podsumowujące 2019 rok :: 2020.03.07

Dnia 7-go marca 2020-go roku o godzinie 11:30 w drugim terminie w siedzibie Bractwa Kurkowego Grodu Bytomskiego rozpoczęło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Bytomskiego Bractwa w 2019-tym roku. Prowadzącym zebrania wybrano Brata Jerzego Lecha.


Skarbnik Bractwa Michał Walaszek przedstawił sprawozdanie finansowe Bractwa za 2019-ty rok, natomiast Strzelmistrz Tomasz Dylong podsumował wyniki zorganizowanych i rozegranych przez Bractwo zawodów strzeleckich w 2019-tym roku. Najlepszym strzelcem AD 2019 został Brat Jacek Trembaczowski i to jemu przypadł Łubek Hetmana AD 2019.


Hetman Bractwa Jan Świgost podsumował działalność Bractwa w 2019-tym roku dziękując Braciom za ich zaangażowanie w działalność Bractwa oraz liczny udział w imprezach i uroczystościach poza Bytomskim Bractwem. Nakreślił plany i zadania jakie Bytomskie Bractwo w 2020-tym roku czekają nawiązując jednocześnie do jubileuszowej rocznicy 25-lecia reaktywacji ZKBS RP Okręgu Śląskiego i związanych w tym jubileuszem imprez i uroczystości, na których liczny udział Braci zaprasza.
_____________________________

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza