2021.01.02 :: Spotkanie w siedzibie Bytomskiego Bractwa

Dnia 2-go stycznia 2021-go roku w siedzibie naszego Bractwa odbyło się spotkanie Rady Królewsko-Marszałkowskiej i członków Zarządu BKGB. Celem spotkania była sesja zdjęciowa do książki związanej z jubileuszem 25-lecia Okręgu Śląskiego ZKBS RP.

W trakcie spotkania wypłynęła inicjatywa sprawdzenia możliwości dostosowania istniejącego tarasu na potrzeby brackich imprez na wolnym powietrzu. Zadania tego podjął się nasz Król Paweł Galwas, który oczywiście liczy na pomoc Zarządu i Braci. Król bardzo prosi wszystkich Braci o zainteresowanie się i zaangażowanie w ten temat.

Rok 2021 jest rokiem wyborów nowych władz do Zarządu w naszym Bractwie. Bardzo prosimy wszystkich Braci o zastanowienie nad nowymi / starymi kandydaturami.

Z brackim pozdrowieniem
MW

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza