LINKI

LINKI BRACKIE
---

NASI BRACIA W INTERNECIE
__________________________________________
Instytut Kultury Rycerskiej w Tarnowskich Górach


Instytut Kultury Rycerskiej jest stowarzyszeniem o charakterze naukowo – badawczym. Etos rycerstwa i jego chrześcijańskie korzenie i wielowiekowa kultura są wartościami nieprzemijającymi – aktualnymi również współcześnie.

Zgodnie ze statutem Instytutu, nasze badania skupiające się wokół kultury rycerskiej prowadzimy opierając się głównie o nauki pomocnicze historii. Przygotowywanie wystaw, prelekcji lub opracowań pozwoliło nam wyspecjalizowanie się w kilku mało znanych dziedzinach, takich jak brytyjskie dokumenty herbowe i związane z nimi zagadnienia z zakresu dyplomatyki i heraldyki. Pracujemy też nad najnowszą historią zakonów i bractw rycerskich, stąd też nasze badania dotyczące m.in. Zakonu Krzyżackiego na Śląsku, działalności Rycerstwa Św. Sebastiana w Europie oraz nadań dla szlachty w Świętym Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckiego.
__________________________________________
Kompleks Zamkowy w Starych Tarnowicach


Pierwotną siedzibą tarnowickich panów dziedzicznych był prawdopodobnie nie do końca rozpoznany archeologicznie stożkowy gródek w Starych Tarnowicach. Jak długo był on użytkowany, nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że niektórzy panowie dziedziczni, łączący dobra tarnowickie z repeckim rezydowali w swej siedzibie, znajdującej się w Reptach.

31 maja 2000 roku Kompleks Zamkowy został zakupiony przez Państwo Krystynę i Rajnera Smolorz, którzy zdecydowali się podjąć jego rewitalizacji. Z niezwykłą troską i zaangażowaniem podjęli szereg starań i wysokonakładowych inwestycji, w celu przywrócenia świetności znajdującemu się w ruinie obiektowi. Działania te objęły cały obszar Kompleksu wraz ze znajdującymi się na nim obiektami oraz zagospodarowaniem terenu.
__________________________________________
Rower po godzinach


Rozbudowany blog turystyczny prowadzony przez Brata Michała Walaszka opisujący odwiedzane miejsca nie tylko na rowerze. Blog opisuje miejsca, zabytki, parki na podstawie podjętych wyzwań jakimi jest zdobywanie Turystycznych Odznak Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza